Produktutvikling, strategi, salg, markedsføring, kommunikasjon, økonomistyring, ledelse, målfokus og visjoner er viktige elementer for å lykkes i hvilken som helst bransje. Dette er forretningsområder hvor Hjerteblad har sterk kompetanse og engasjement. Vi bidrar til å videreutvikle våre kunders kompetanse innen disse fagområdene, samtidig som vi har fokus på at det er menneskene i organisasjonen som skal skape og levere resultatene ut i markedet.

Frihet. Oversikt. Mestringsfølelse. Det føles godt å nå målet.
Frihet. Oversikt. Mestringsfølelse. Det føles godt å nå målet.

Strategi og forretningsutvikling

For mange er uttrykket “bedriftsstrategi” noe som er litt “ullent” og vanskelig å forstå. Noe som kun angår de store, profesjonelle aktørene, med store budsjetter og enda større bankkontoer. Men slik er det jo ikke! Strategi er selve grunnmuren i enhver bedrift, liten som stor, og like viktig uansett hvor i livssyklusen bedriften befinner seg. En effektiv strategi er enkel å forstå, og enkel å kommunisere. Det handler om å peke ut en retning, få folk med seg, og å bevege seg i riktig retning.

⇒ Les mer

Kommunikasjon og profilutvikling

Tydelig kommunikasjon, en gjennomført profil og en sterk merkevare skaper trygghet og tillit hos nåværende og potensielle kunder. Kommunikasjon og merkevarebygging er avgjørende for å lykkes i et konkurranseutsatt marked, men det betyr ikke at du må ha et sekssifret markedsføringsbudsjett for å nå ut med ditt budskap! Vi hjelper både små og store og bedrifter med å finne fram til sin unike profil og å bygge en merkevare som er i samsvar med forretningsstrategien.

⇒ Les mer

Ledelse og organisasjonsutvikling

Motivasjon – glede – engasjement – trygghet – vekst… Herlige ord som enhver bedrift ønsker å kunne assosiere seg med. Et godt arbeidsmiljø preget av tillit og etikk er bærebjelkene i organisasjonen, og dette er kvaliteter som gjør bedriften attraktiv i markedet. Både kunder, potensielle medarbeidere og omgivelsene forøvrig blir tiltrukket av bedrifter der menneskene trives og utvikler seg. Det er lederens ansvar å legge en god grobunn for at menneskene i organisasjonen skaper resultater.

⇒ Les mer

Kurs og foredrag

Produkter kan kopieres – mennesker er unike. Med de rette menneskene og holdningene i organisasjonen, kan bedriften skape en unik konkurransefordel som ikke lar seg kopiere. Menneskene er bedriftens viktigste ressurs. Og derfor er også investering i menneskene i organisasjonen en viktig suksessfaktor for bedriften. Deltakelse på kurs og foredrag gir læring, motivasjon og utvikling.

⇒ Les mer

Presentasjoner, tekster og dokumenter

Trenger du hjelp til å skrive søknader, viktige dokumenter eller en god markedsføringstekst? Eller skal du holde en viktig presentasjon, men er litt nervøs for hvordan dette skal gå? Vi hjelper deg å utforme og skrive profesjonelle dokumenter og presentasjoner der tekst, budskap og design er klart og tydelig og gir en helhet. Da er også grunnlaget lagt for at du effektivt kan nå fram med ditt budskap.

⇒ Les mer

Merkevarebygging

Merkevarebygging – kommunikasjon – profil – konsept … Ord som må fylles med innhold og være med i alle bedriftens strategiske avgjørelser, uansett om bedriften er liten eller stor, nyetablert eller med en lang historie bak seg. En klar markedsføringsstrategi bidrar til å trygge kunder, leverandører og samarbeidspartnere i sine valg.

Hjerteblad hjelper bedriften å fylle ordene med innhold slik at markedsstrategien blir det viktige konkurransemiddelet den faktisk er.

⇒ Les mer

Det skal nytes når er vellykket dag går mot slutten.
Det skal nytes når er vellykket dag går mot slutten.