Menneskene er bedriftens viktigste ressurs!

Vi har hørt det tusen ganger før, og det kan fort oppfattes som en floskel. Men de bedriftene som virkelig tar dette på alvor, er også de bedriftene som lykkes best.

I Hjerteblad arbeider jeg alene som bedriftsrådgiver, mens jeg i kommunikasjonsselskapet BAUTA Utvikling AS har gode kollegaer og støttespillere som videreutvikler og iverksetter de strategiske valgene Hjerteblad har utviklet sammen med kundene.  Med #teamBAUTA har vi samlet ressursene, noe som gir våre kunder et enda bedre sluttprodukt.
I Hjerteblad arbeider jeg alene som bedriftsrådgiver, mens jeg i kommunikasjonsselskapet BAUTA Utvikling AS har gode kollegaer og støttespillere som videreutvikler og iverksetter de strategiske valgene Hjerteblad har utviklet sammen med kundene. Med #teamBAUTA har vi samlet ressursene, noe som gir våre kunder et enda bedre sluttprodukt.

Du kan ha verdens beste forretningskonsept, det hjelper bare så lite, om ikke de ansatte i bedriften har stolthet, forankring og lidenskap for arbeidsplassen sin.

Bedriften er et maskineri, der alle ledd er avhengig av hverandre. Mangler det smørning vil det knirke, er en mutter løs vil det bli ustabilitet. Manglende omsorg og vedlikehold vil både høres og synes. Og ting forplanter seg.

 

Kunden merker fort om ting ikke fungerer.

Enten det er i frontlinjen, dvs i bedriftens direkte kundekontakt, eller det er i backoffice-funksjonene.
Fordi ting henger sammen.

Kanskje har du gått i en fysisk butikk for å få hjelp og informasjon fra en kyndig selger i kjøpsprosessen, og opplevd at du blir oversett? Eller møter en selger som ikke har peiling på det produktet han skal selge? Da er veien kort til netthandelen der du finner de samme produktene til en rimeligere pris. Eller at du får super service i butikken av en kompetent og blid selger, men blir stående i det uendelige på vareutleveringen og opplever at lagerarbeiderne «dasser rundt» og bryr seg døyten om at du har stått der i over en halv time og ventet?

Produktet slutter å virke, og du ringer butikken for å reklamere, men blir satt over fra den ene til den andre og må vente helt til det blir brutt? Du får feil på regningen, ringer og gir beskjed, men får likevel aldri ny regning, men derimot en purring og inkassovarsel.

Jeg har opplevd alt sammen, og det har sikkert dere også.

Men det er ikke alltid at menneskelige ressurser er det avgjørende: I 2013 startet jeg opp et søsterselskap for Sekkingstad AS, Brands AS. Forretingskonseptet var å utvikle et varemerke innen sjømat på verdensbasis med Vennebyen branding. Jeg var 100% engasjert og veldig stolt av den bedriften jeg fikk anledning til å starte opp. Dessverre var markedet ikke modent, og Vennebyens suksess ute i verden uteble.
Men det er ikke alltid at menneskelige ressurser er det avgjørende: I 2013 startet jeg opp et søsterselskap for Sekkingstad AS, Brands AS. Forretingskonseptet var å utvikle et varemerke innen sjømat på verdensbasis med Vennebyen branding. Jeg var 100% engasjert og veldig stolt av den bedriften jeg fikk anledning til å starte opp. Dessverre var markedet ikke modent, og Vennebyens suksess ute i verden uteble.

Jeg tør påstå at alle disse feilene, uansett om de er grunnleggende feil i maskineriet, eller bare smårusk, er et ledelsesansvar.

Møter du dårlig service i en butikk, er det ledelsen som har ansvaret. Møter du dårlige rutiner, er det ledelsen som har ansvaret. Er produktet av dårlig kvalitet, er det ledelsens ansvar. Er markedsføringen villedende, er det ledelsens ansvar.

 

Hvordan kan så ledelsen kontrollere hver minste detalj i det komplekse maskineriet en bedrift er?

Hvordan kan lederen sørge for at bedriftens medarbeidere gjør alle de riktige tingene, slik at kundene møter den kvalitet og service man ønsker at bedriften skal stå for?

Og enda bedre, hvordan få medarbeiderne til å yte det lille ekstra, det som gjør at kunden blir positivt overrasket og får mer enn de forventer? Den lille ekstra detaljen som gjør bedriften til en vinner, som ingen konkurrenter kan hamle opp med?

 

Svarene ligger i den strategiske grunnmuren.

Våren 2015 var jeg så heldig å bli engasjert inn som konsulent da destinasjonsselskapet Destinasjon Vest skulle utvikles. Da startet vi med blanke ark, selv navnet på selskapet var ikke klart. Sammen med prosjektstyringsgruppen hadde vi stramt strukturerte arbeidsmøter gjennom et par måneder, og la den strategiske grunnmuren for selskapet. I slike prosesser er god dialog og menneskelige ressurser avgjørende. Velfungerende team med forskjellige kompetanser som utfyller hverandre er utgangspunktet for en vellykket start.
Våren 2015 var jeg så heldig å bli engasjert inn som konsulent da destinasjonsselskapet Destinasjon Vest skulle utvikles. Da startet vi med blanke ark, selv navnet på selskapet var ikke klart. Sammen med prosjektstyringsgruppen hadde vi stramt strukturerte arbeidsmøter gjennom et par måneder, og la den strategiske grunnmuren for selskapet. I slike prosesser er god dialog og menneskelige ressurser avgjørende. Velfungerende team med forskjellige kompetanser som utfyller hverandre er utgangspunktet for en vellykket start.

 

Denne grunnmuren er mye mer enn kun den konkrete forretningsidéen.

Som forretningsrådgiver har jeg de siste par årene hjulpet mange gründere med å få på plass den strategiske grunnmuren for bedriften deres. Det er fantastisk å se hvilke resultater som kommer ut av dette, både hva gjelder profesjonalisering av driften og ikke minst hva gjelder utvikling av de menneskelige ressursene.

 

For gründere som har drevet egen virksomhet i både 10, 20 og 30 år, og aldri har jobbet med strategiske planer for bedriften sin, kan det sikkert i første omgang virke litt fremmed og skremmende når jeg begynner å snakke om visjoner, verdier, mål og strategiske milepæler og strategiske fortrinn.

Men jeg har til dags dato til gode å oppleve at noen ikke har vært annet enn strålende fornøyde når vi har fått den strategiske grunnmuren på plass (som for ordens skyld skal sies å også inneholde mye mer enn det som er nevnt her).

 

Dette stempelet er et resultat av en strategisk prosess for en av mine kunder, Trappeprodusenten. Trappeprodusenten produserer kvalitetestrapper i tre til forbrukermarkedet. Under prosessen kom det også fram at Trappeprodusenten er Norges eldste trappeprodusent. De siste par årene hadde Trappeprodusenten også begynt å produsere litt møbler, og dette var et forretningsområde som bedriften ønsket å satse videre på. I og med at bedriftens navn er så selvforklarende, var det ikke nødvendig å henvise direkte til trapper i et slagord. Ordet "tremøbel" vil kunne bety både trapper og møbler, og med ordet "tidenes" assosierer man at dette er det rådende varemerket "sidan 1932". Stempelet er et kvalitetsstempel. For bedriften er stempelet med på å gi identitet og stolthet, og signaliserer verdier og forankring som alle de ansatte står for.
Dette stempelet er et resultat av en strategisk prosess for en av mine kunder, Trappeprodusenten. Trappeprodusenten produserer kvalitetestrapper i tre til forbrukermarkedet. Under prosessen kom det også fram at Trappeprodusenten er Norges eldste trappeprodusent. De siste par årene hadde Trappeprodusenten også begynt å produsere litt møbler, og dette var et forretningsområde som bedriften ønsket å satse videre på. I og med at bedriftens navn er så selvforklarende, var det ikke nødvendig å henvise direkte til trapper i et slagord. Ordet “tremøbel” vil kunne bety både trapper og møbler, og med ordet “tidenes” assosierer man at dette er det rådende varemerket “sidan 1932”. Stempelet er et kvalitetsstempel. For bedriften er stempelet med på å gi identitet og stolthet, og signaliserer verdier og forankring som alle de ansatte står for.

Det er når organisasjonen har klare verdier som etterleves 110%,
(verdiene skal leves og sitte i ryggraden på alle ansatte),

når alle ansatte har en klar formening om bedriftens visjon (hvilken retning og mål vi har langt der framme),

når målene er tydelige og målbare, og alle vet hva som skal til for å komme dit,

det er da du har en bedrift der alle ansatte drar i samme retning og er bevisste på hvordan deres egen rolle henger sammen med hele maskineriet.

 

Kombinerer du dette utgangspunktet med en personalpolitikk der de ansatte får ansvar,

frihet og muligheter for videreutvikling,

da har bedriften et solid utgangspunkt for å bli morgendagens vinner.

Det er utrolig hvilke resultater som kan skapes når menneskene i organisasjonen blir anerkjent og behandlet som bedriftens viktigste ressurs.

 

En bedrift som har lykkes stort, og virkelig har fokusert på menneskene som bedriftens viktigste ressurs, er IT-bedriften Miles  Ganske kult, i en bransje som tradisjonelt sett har vært sterkt preget av teknologi og harde fakta.

 

resultater_skapes_av_mennesker

 

Jeg har flere ganger fått spørsmål fra omgivelsene om jeg er coach.

Flere av kundene mine kaller meg for coachen sin. Men nei, jeg er ingen coach, og tar ikke mål av meg om å være det heller.

Men er du leder, eller arbeider du som forretningsrådgiver slik som jeg, så arbeider du først og fremst med mennesker.

Bedriften kan ha verdens beste produkt eller tjeneste, det hjelper bare ikke, om den ikke også har de beste menneskene med seg.

Og som arbeidsgiver er det ditt ansvar å legge til rette for at din bedrift er en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg de beste menneskene, og gir dem mulighet til å utvikle seg videre.

 

forretningsutvikling

 

Gratulerer med 1. mai til både arbeidstakere og arbeidsgivere!

 

 

Beste hilsen fra

stolt gründer og tidligere medarbeider

Merete

Kommentarer