Hva gjør man når rammebetingelsene endres og omsetningen går i feil retning? Her er en liten historie fra virkeligheten om hvordan jeg jobber:

Lavik Torg - din naturlege stoppestad! Sentralt plassert ved E39 og fergesambandet Lavik-Oppedal.
Lavik Torg – din naturlege stoppestad! Sentralt plassert ved E39 og fergesambandet Lavik-Oppedal.

Bakgrunn

Lavik-familien har drevet bensinstasjonen i Lavik helt siden 1988. Og de har utvidet tomtearealet og etblert flere bedrifter i Lavik etter hvert som årene har gått. Familiebedriftene i Lavik gikk godt, og med den strategisk riktige beliggenheten langs E39 var det ingen ting som tydet på at det skulle bli noen utfordringer i fremtiden heller.

Men da vedtaket om å bygge om fergekaien og legge E39 utenom Lavik sentrum kom i 2013, skjønte Lavik-familien at dette ville kunne få negative konsekvenser for kundetrafikken deres.

For å møte utfordringen som omleggingen av E39 ville kunne medføre, ble det investert 11 millioner kroner i en betydelig utbygging av senteret som sto ferdig i 2014. Det nye bygget ble kalt Nye Lavik Senter og inneholder i tillegg til bensinstasjonen gavebutikken Søstrene Lavik (som den gang het Lavik Gaver), Lavik Kro, Bunnpris, og utleie av næringsareal. I tilknytning til senteret ligger også Lavik Dekkservice og Lavik Maskinsenter som også eies av Lavik-familien.

Men etter ett års drift i de flotte nye lokalene, var det tydelig at til tross for den offensive satsingen, så hadde omleggingen av E39 likevel ført til en massiv svikt i kundemassen. Tallenes tale var klare, og noe måtte gjøres. Men hva?

 

Oppstart av bedriftsutviklingsprosjekt

Dette var situasjonen da Hjerteblad Bedriftsutvikling ble kontaktet høsten 2015. Kunne jeg hjelpe dem med å snu den negative utviklingen?

Etter et første uforpliktende avklaringsmøte takket jeg ja til å inngå et samarbeid med eiendomsselskapet Torbjørn Lavik Eigedom AS. Målet var å snu den negative utviklingen som senteret på Lavik opplevde etter at E39 ble lagt om.

Første steg i en slik prosess vil være å få på plass en klar strategiplan for selskapet. Denne prosessen gir oss noen tydelige valg for veien videre, slik at vi dermed kan komme fram til tiltak som bør iverksettes. Her er noen eksempler på tiltak som ble gjort:

Synlighet
Det som ble kalt «Nye Lavik Senter» hadde ingen tydelig profil i markedet. Der var ingen felles markedsføring eller profilering av hva senteret hadde å tilby. De ulike bedriftene på senteret var heller ikke særlig gode på markedsføring av hvem de var og hva de kunne tilby. Man måtte egentlig være lokalkjent for å vite om en del av det tilbudet Lavik-familien kunne tilby gjennom sine ulike bedrifter på Lavik.

Konklusjon: Vi ønsket å gjøre senteret og butikkene mer synlig for både lokalmiljøet og gjennomgangstrafikken. Med andre ord sette Lavik på kartet.

• Navneendring
Den nye strategien resulterte i at senteret fikk navnet Lavik Torg. Domenenavnet laviksenter.no var allerede opptatt, og dessuten var ikke navnet «Senter» helt treffende for den handelsvirksomheten som eiendomsselskapet faktisk fasiliterer. Man kunne faktsik risikere at kundene ble skuffet fordi de forventet å finne et helt shoppingsenter i Lavik…! Ordet «torg» gir koselige assosiasjoner og et mer riktig bilde av hva man som kunde finner om man stopper i Lavik. (Dessuten er navnet en ekstra honnør til gründeren, Torbjørn; de tre første bokstavene i navnet hans finner man igjen i det nye navnet. Slike små interne “story´er” er alltid kjekt!)

• Slagord
I strategien som ble lagt er vi tydelige på én ting: Vi ønsker at Lavik Torg skal være et naturlig stoppested for gjennomgangstrafikken, selv om avkjørselen ikke lenger ligger langs europaveien. Avkjørselen er tross alt kun en sving unna, så det er ikke den store avstikkeren akkurat! Og vi ønsker at Lavik Torg skal være en kjekk møteplass og handleplass for lokalbefolkningen. Så da falt det seg også ganske naturlig å gi det nye torget slagordet: «Din naturlege stoppestad».

• Organisering
Lavik-familien har handelsgenet i blodet. Med hele familien involvert, og mange selskaper hvor alle eide litt hver, og dessuten sammenblanding av forskjellige forretningsgrener i ett og samme selskap, blir det fort mange baller i luften og en viss fare for at ting blir uoversiktlig. Det ble derfor gjort en omstrukturering av selskapene, hvor den enkelte fikk større eierandeler i «sitt» selskap, og en tydeligere selvstendig økonomi for hvert selskap.

• Tydelig profil og effektiv markedsføring
Det ble bestemt at alle de seks ulike Lavik-selskapene skulle få ny logo, for dermed å få på plass en helhetlig og mer moderne og profesjonell profil. Det ble satt fokus på aktiv tilstedeværelse i sosiale media for alle selskapene, der alle som minimum har sin egen facebookside og mer fokus på kommunikasjon i sosiale media generelt.

logosamling

Her overtar Hjerteblad sin strategiske samarbeidsparter, kommunikasjonsbyrået BAUTA Utvikling stafettpinnen og sørger for at den markedsstrategien vi har utviklet sammen med kunden kommer til uttrykk i logo, profil, webside og øvrig markedskommunikasjon.

Lavik Torg fikk også sin egen web-side, og aktiviteter på torget ble offensivt markedsført i sosiale media og med flotte, trykte plakater i nærmiljøet.

lapro2

• Sortiment / produktutvikling
Hvilke tilbud bør senteret ha? Hvilke varer og tilbud mangler vi i Lavik og omegn? Søstrene Lavik, Lavik Kro og Lavik Maskinsenter har alle utvidet sortimentet og utviklet nye konsepter, noe som har blitt tatt varmt i mot av markedet. Videre ville f.eks. et minipol være et fantastisk tilbud å kunne gi både lokalbefolkningen og gjennomgangstrafikken. Men slikt er politiske avgjørelser som tar tid… Så nå må vi bare vente og krysse fingrene for at søknaden går igjennom. Vi har også vurdert andre spennende muligheter, og gründerne har hele tiden øyne og ører åpne for nye tilbud som kan være aktuelle å ta inn i konseptet i en av bedriftene på Lavik Torg.

Videre utviklingsarbeid

Etter den første felles strategiprosessen med eiendomsselskapet, gjennomførte vi også tilsvarende strategiprosesser med selskapene Lavik Kro og gavebutikken som den gang het Lavik Gaver. For sistnevnte resulterte også strategiprosessen i at selskapet endret navn til Søstrene Lavik. Akkurat dét er det en meget god strategisk grunn for, men den historien kan vi heller fortelle en annen gang. 😉

Resultatet av all denne aktiviteten?
Alle Lavik-bedriftene er blitt mye mer synlige i markedet, mange av de nye tilbudene vises igjen på omsetningen, gründerne har fått troen og inspirasjonen tilbake og har mange ambisiøse planer for fremtiden.

“Merete er ein svært engasjert bedriftsutvikler som vi har hatt gleda av å samarbeide med. Vi anbefaler samarbeid med Merete dersom du ynskjer å utvikle di bedrift ?”.

– Ann-Elisabeth Lavik Akse, gründer og daglig leder av Lavik Kro AS, og medeier i Torbjørn Lavik Eigedom AS (Lavik Torg)

«Den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad!» er det noe som heter. Og det er utvilsomt helt sant. Det er ingenting som gleder meg mer, enn når mine kunder lykkes og opplever at jeg har bidratt med å gi dem et løft. Det er dette som gir meg mening i min hverdag og gir meg drivkraften til å fortsette mitt arbeid som bedriftsrådgiver.
Hilsen fornøyd og engasjert bedriftsutvikler
Merete

Lagre

Lagre