Jeg har alltid et første, helt uforpliktende møte med en potensiell ny kunde. Først og fremst må jeg få en del informasjon om bedriften og situasjonen, for å kunne vurdere om Hjerteblad Bedriftsutvikling har den nødvendige kompetanse og ressursene som skal til. Dernest, og minst like viktig; kunden og jeg må bli litt kjent med hverandre og kunne kjenne på at kjemi og tillit er på plass. Skal et slikt samarbeid fungere, må vi kunne stole på hverandre, og ønsket om et samarbeid må gå begge veier.

Det er som ved et jobbintervju; Det er ikke kun arbeidsgiver som skal ta en avgjørelse, jobbsøkeren skal også kjenne på om dette føles riktig.

Hjem etter en nydelig klar høstdag på sjøen. Landskapet i ytre strøk gir energipåfyll.
Innløpet til Skifjorden. Hjem til Bjørnestad etter en nydelig klar høstdag på sjøen. Landskapet i ytre strøk gir meg energipåfyll.

Slik er det nemlig med salg også. Salg er ikke noe som skjer i bedrifter. Salg er noe som skjer mellom mennesker. Derfor er personlig kjemi og følelsen av gjensidig tillit en viktig faktor for meg når jeg inngår et nytt kundesamarbeid. Og i bunn må det selvsagt ligge en visshet om at jeg innehar den kompetansen som kunden trenger. Som bedriftsrådgiver skal jeg tilføre bedriften et løft og gi valuta for ressursene som blir investert i bedriftsutviklingsprosjektet, både i tid og penger.

Salg er ikke noe som skjer i bedrifter. Salg er noe som skjer mellom mennesker.

Hva skjer så?

Mine tjenester vil selvsagt være avhengig av situasjonen bedriften befinner seg i, men veldig ofte viser det seg at det først og fremst kan være nyttig med en grunnleggende strategiavklaringsprosess. Da starter vi med en analyse av bedriften og markedet, og utarbeider en forretningsstrategi for bedriften. Jeg har erfart at ordet «strategi» kan virke litt avskrekkende og fremmed på mange gründere, men når vi bare kommer i gang med prosessen, er dette en veldig givende fase for enhver gründer eller bedriftsleder.

Strategi kan defineres som «bestemmelse av foretakets langsiktige mål, og de tiltakene og den ressursfordelingen som er nødvendig for å nå disse målene». Med andre ord: En strategi forteller både hvor man vil og hvordan man kommer dit.

En slik strategiprosess går over flere møter i en periode på en til to måneder. En forretningsstrategi blir ikke til over natten, dette er en modningsprosess der det også må jobbes (mest med tankeprosesser) mellom møtene. Samtidig er det viktig at det er en viss framdrift i prosjektet, slik at man holder fokus på det utviklingsarbeidet som skal gjøres.

En strategi forteller både hvor man vil og hvordan man kommer dit.

Når forretningsstrategien er lagt, har vi gode verktøy for å skape videre utvikling og vekst for bedriften. Da har vi definert forretningsidé og mål. Fått på plass visjon og verdier. Kanskje også en misjon for selskapet. Og ikke minst strategiske milepæler og handlingsplaner.

Det er nå arbeidet begynner. Det er ikke for ingenting at Hjerteblad sitt slogan er «-Resultatene skapes av mennesker!»… Fordi du kan ha verdens beste produkt og forretningsidé, det hjelper bare så lite om du ikke har de rette menneskene med deg til å selge produktet. Det er menneskene i bedriften som må gjøre jobben, ikke jeg. Jeg kan bistå med å gi dere de rette verktøyene, men jobben må dere gjøre selv 😉

Arbeidet som skal gjøres vil som regel innebære utvikling innenfor mange av bedriftens områder, alt fra interne prosesser som administrasjon, organisering, struktur, salg, ledelse, HMS og regnskap og økonomi, til mer synlige eksterne områder som produktutvikling, markedsføring og merkevarebygging.

Resultatene skapes av mennesker!

Sistnevnte, markedsføring og merkevarebygging er et av de feltene som samtlige bedrifter jeg har jobbet med, har hatt stort utbytte av å få gjort noe med. Når strategien er på plass har vi nemlig det rette grunnlaget for å kunne utvikle en god og konsistent markedskommunikasjon. Da skal vi fortelle kundene hvorfor de skal handle hos oss. Hva er det vi er unik på? Hva er det lille ekstra som vi kan tilby utenom selve det fysiske produktet eller den konkrete tjenesten vi tilbyr? Hva er det som skiller oss fra konkurrentene?

Denne informasjonen er viktig for at designeren skal kunne utvikle den rette logoen og profilen til selskapet. Denne informasjonen er viktig for at webutvikleren skal kunne lage den gode websiden med design og innhold som fungerer. Og denne informasjonen er viktig for at bedriftens kommunikasjon med markedet skal fungere, både gjennom sosiale media, på messer og i andre fora der man møter kundene.

Det er derfor Hjerteblad Bedriftsutvikling har knyttet til seg kommunikasjonsbyrået BAUTA Utvikling som vår strategiske samarbeidspartner. Vi får det beste resultatet når strategi og markedsføring “henger i hop”. Når BAUTA overtar stafettpinnen er jeg trygg for at markedsprofilen og kommunikasjonen vi har lagt grunnlaget for gjennom strategiprosessen er i de beste hender. Det skal våre kunder også være. Derfor har jeg også rollen som prosjektleder i BAUTA.

Les gjerne denne eksempelcasen om hvordan Hjerteblad og BAUTA revitaliserte merkevaren og forretningskonseptet for Lavik Torg og flere av bedriftene som holder til her.

Jeg bruker ofte fyrlykten som et symbol når vi snakker om visjon - noe som lyser langt der fremme og gir deg retning.
Jeg bruker ofte fyrlykten som et symbol når vi snakker om visjon – noe som lyser langt der fremme og gir deg retning.

Lagre

Lagre